Great reviews of Tree House!

Norwegian newspapers and jazz blogs keeps writing good things about the “Tree House” album with Albatrosh & Trondheim Jazz Orchestra ! Here´s some excerpts from the latest reviews in the Norwegian press:

Newspaper Morgenbladet writes

…uttrykket henger godt sammen, selv om spennet strekker fra abstrakte klangflater til fjortenmanns unisone ekspresslinjer til vakre, slagside-rammede harmonier til drivende storbandinspirert jazz. Kvaliteten i komposisjoner og arrangementer er skyhøy, og vokser ved hver gjennomlytting.

Newspaper Dag og Tid writes

På Tree House er heile Albatrosh-palet- ten representert, og dei vari- erer bruken av orkestret og det samla instrumentariet til å skapa dynamikk og eit mang- faldig klangunivers. Dei balan- serer behovet for å halda fokus på komposisjonane med å gje naudsynt solistplass. Heilstøypt!

Jazzinorge.no writes

…samtidig skaper «Tree House» sin egen identitet med noen klanger og melodiske vendinger som ikke akkurat er dusinvare, så snarere enn å referere til andre orkestre og plater, en oppfordring: Lytt mange ganger på dette albumet, oppdag hvor rikt musikken er også bakenfor det som først møter øret, og vær glad for at noen lot opptaksutstyret gå den kvelden i Teatret Vårt for et drøyt år siden.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s